Giấy tấm Carton 7 lớp

Giấy tấm Carton 7 lớp

Tấm Carton 7 lớp:  Gồm 2 lớp ngoài và 5 lớp sóng trong (3 lớp sóng hình sin + 2 lớp phẳng ở giữa).
Sử dụng cho Gốm, sứ, gỗ, thiết bị điện tử, máy móc,... có khối lượng lớn. Chịu lưc, chống va đập tốt.