Giấy tấm 3 lớp sóng E

Giấy tấm 3 lớp sóng E

Giấy tấm carton 3 lớp : Gồm 2 lớp thông thường phẳng bên ngoài và 1 lớp sóng ở giữa.
Sử dụng cho hàng hóa có khối lượng và trọng lương tương đối nhỏ, gọn: thùng mỳ, khăn giấy, thuốc bảo vệ thực vật,...
Giấy tấm 3 lớp sóng E
+Số lượng sóng trên mỗi 30 cm : 90 +/-3
+ Chiều cao sóng giấy: 1.5mm (3/64”)