Ngành gỗ
Công ty TNHH Thế Vũ

Công ty TNHH Thế Vũ

Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất Pisico

Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất Pisico

Công ty CP Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng

Công ty CP Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng

Công ty TNHH Thương Mại IFC

Công ty TNHH Thương Mại IFC

NM Nhơn Hòa - Cty CP Lâm Nghiệp 19

NM Nhơn Hòa - Cty CP Lâm Nghiệp 19

Cty CP Lâm Đặc Sản XK Quảng Nam

Cty CP Lâm Đặc Sản XK Quảng Nam

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng

Công ty CP Gỗ Minh Dương Chu Lai

Công ty CP Gỗ Minh Dương Chu Lai

Cty TNHH SX-TM &ĐT Tam Minh

Cty TNHH SX-TM &ĐT Tam Minh

Xí Nghiệp Thắng Lợi - Công ty CP Phú Tài

Xí Nghiệp Thắng Lợi - Công ty CP Phú Tài