Ngành thủy sản
Cty TNHH MTV XNK TS QB Surimi

Cty TNHH MTV XNK TS QB Surimi

Cty TNHH MTV XNK Sơn Trần SeaFood

Cty TNHH MTV XNK Sơn Trần SeaFood

Cty TNHH Chế biến Thủy sản Sơn Trà

Cty TNHH Chế biến Thủy sản Sơn Trà

Công ty TNHH MTV Thủy sản Thu Thu

Công ty TNHH MTV Thủy sản Thu Thu

Công ty CP Thủy sản Anh Minh

Công ty CP Thủy sản Anh Minh

Công ty TNHH Tín Thịnh

Công ty TNHH Tín Thịnh

Cty CP XNK Thủy sản Miền Trung

Cty CP XNK Thủy sản Miền Trung