Ngành điện tử & in ấn
BQL Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng

BQL Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng

Công ty TNHH Điện tử FOSTER

Công ty TNHH Điện tử FOSTER

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam

Công ty TNHH KHKT Tường Hựu

Công ty TNHH KHKT Tường Hựu

Cty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi

Cty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi