Giấy tấm 3 lớp sóng B

Giấy tấm 3 lớp sóng B

Giấy tấm carton 3 lớp : Gồm 2 lớp thông thường phẳng bên ngoài và 1 lớp sóng ở giữa.
Sử dụng cho hàng hóa có khối lượng và trọng lương tương đối nhỏ, gọn: thùng mỳ, khăn giấy, thuốc bảo vệ thực vật,...
Giấy tấm 3 lớp sóng B:
+Số lượng sóng trên mỗi 30 cm : 47 +/-3
+ Chiều cao sóng giấy: 2.5 mm (3/32”)