Ngành may mặc
Công ty CP Phước Kỳ Nam

Công ty CP Phước Kỳ Nam

Công ty CP May Đông Thành

Công ty CP May Đông Thành

Công ty TNHH MTV PanKo Tam Thăng

Công ty TNHH MTV PanKo Tam Thăng

Cty TNHH May Mặc Whitex Việt Nam

Cty TNHH May Mặc Whitex Việt Nam

Công ty TNHH Fashion Garments

Công ty TNHH Fashion Garments

Công Ty TNHH YS Vina

Công Ty TNHH YS Vina

Tập đoàn dệt may VINATEX

Tập đoàn dệt may VINATEX