Thùng chống nước

Thùng chống thấm

Thùng chống thấm là thùng carton 3 lớp, 5 lớp hoặc 7 lớp có chống thấm. Chủ yếu dùng dựng các mặt hàng cần chống thấm tốt, bảo quan trong chế độ đông lạnh…… 
-Thường dùng trong ngành thủy sản.