Vĩ ngăn

Vỉ ngăn

Vỉ ngăn: Vỉ ngăn (cầu) trong thùng giấy carton được sản xuất từ các lớp carton có độ bền tương tự với thùng dùng để:
– Tránh sự va chạm của các sản phẩm dễ vỡ khi cùng cho vào một thùng.
– Phân chia từng lớp cho mỗi sản phẩm trong một không gian lớn thành nhiều không gian nhỏ khác nhau.
– Ngăn cách các thiết bị nặng và nhẹ.
– Hỗ trợ độ chịu lực của thùng.
– Tách biệt để bảo vệ hoàn hảo từng sản phẩm có mặt trong thùng.
Thường được sử dụng để bảo quản, vận chuyển các sản phẩm như gốm, thủy tinh, trứng,…