Giấy tấm 3 lớp sóng C

Giấy tấm 3 lớp sóng C

Giấy tấm carton 3 lớp : Gồm 2 lớp thông thường phẳng bên ngoài và 1 lớp sóng ở giữa.
Sử dụng cho hàng hóa có khối lượng và trọng lương tương đối nhỏ, gọn: thùng mỳ, khăn giấy, thuốc bảo vệ thực vật,...
Giấy tấm 3 lớp sóng C:
+Số lượng sóng trên mỗi 30 cm : 39 +/-3
+ Chiều cao sóng giấy: 3.6mm (9/64”)