Ke góc

Ke góc

Ke góc: Là các thanh nẹp góc có dạng hình chữ V vuông đóng hay là ốp chặt vào 4 góc. Hiện nay, loại sản phẩm này được sử dụng phổ biến và rất tiện ích trong cuộc sống.