Khách hàng
Công ty TNHH Thế Vũ

Công ty TNHH Thế Vũ

Cty TNHH MTV XNK TS QB Surimi

Cty TNHH MTV XNK TS QB Surimi

Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất Pisico

Công ty CP Chế biến Gỗ Nội thất Pisico

Cty TNHH MTV XNK Sơn Trần SeaFood

Cty TNHH MTV XNK Sơn Trần SeaFood

Cty TNHH Chế biến Thủy sản Sơn Trà

Cty TNHH Chế biến Thủy sản Sơn Trà

Công ty TNHH MTV Thủy sản Thu Thu

Công ty TNHH MTV Thủy sản Thu Thu

Công ty CP Phước Kỳ Nam

Công ty CP Phước Kỳ Nam

Công ty CP Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng

Công ty CP Lâm sản Xuất khẩu Đà Nẵng

Công ty TNHH Thương Mại IFC

Công ty TNHH Thương Mại IFC

NM Nhơn Hòa - Cty CP Lâm Nghiệp 19

NM Nhơn Hòa - Cty CP Lâm Nghiệp 19

Công ty TNHH Vinh Gia

Công ty TNHH Vinh Gia

Công ty CP Gạch men COSEVCO

Công ty CP Gạch men COSEVCO