Tháng 8/2019 . Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại thị trường miền Trung