Tháng 2/2020. Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh dịch vụ