Bột giấy tại Trung Quốc và giấy bao bì hòm hộp xuất khẩu của Mỹ đang chịu áp lực giảm giá