Tấm lót

Tấm lót

Tấm lót: Tấm lót giấy carton 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp  để kê lót các sản phẩm không bị xê dịch, trầy xước hoặc được lót kèm trong thùng chính để tăng độ chắc bền cho thùng, bảo vệ các sản phẩm được chứa đựng bên trong. Thường được dùng rất phổ biến trong tất cả các ngành.